Wzniesiona została na miejscu drewnianego dworku Andrzeja Czaplińskiego sprzed 1770 r. W 1829 roku na zapleczu stały murowane oficyny boczne, z których tylko południowa była połączona z domem frontowym. Z końcem XIX wieku odsprzedano wschodni kraniec parceli, a oficyny przyłączono do posesji Foksal 15.

Około 1910-1911 ówczesny właściciel Kazimierz Mèyet przebudował dom frontowy, nadając fasadzie cechy wczesnego modernizmu. Budynek podwyższono do trzech pięter, a elewację ozdobiono masywnym szczytem, rozpiętym na całej jej szerokości. W tym czasie wyburzono także oficynę poprzeczną i wybudowano nową, przesuwając nieco jej położenie. To tu mieści się obecny Aparthotel Nowy Świat 28.

Podczas II Wojny Światowej, w 1944 roku, zburzony został dom frontowy aż do fundamentów, a oficyny boczne wypalone. Ocalała jedynie oficyna poprzeczna (obecny Aparthotel Nowy Świat 28), która miała uszkodzony dach.

Po wojnie w latach 1946-1947 wybudowano nowy dwupiętrowy dom frontowy, luźno nawiązujący do oryginału. Oficyny boczne rozebrano, natomiast oficynę poprzeczną odbudowano i jest to jedyny relikt oryginalnej zabudowy posesji.